Nedílnou součástí prezentace je bezvadné zobrazení produktu. Pokud ještě produkt není k dispozici, vytvoříme celou jeho vizualizaci v počítači.